Képviselő testületi ülések Közérdekű adatok - Óbudavár közadatkereső

Közös Önkormányzati hivatalZánkai Közös Önkormányzati Hivatal

Aljegyző: dr. Kiss Balázs Tamás, Tel.: 06-87/468-019

Cím: 8251 Zánka, Iskola utca 11.

Telefon: 06-87/468-000

E-mail: [email protected]

Fogadóóra:
hétfő: 8-11h, 13-15h;
szerda: 8-11h, 13-15h;
péntek 8-12h;


Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége

Jegyző: dr. Varga Viktória, Tel.: 06-87/479-499

Cím: 8272 Szentantalfa, Fő u. 39.

Telefon: 06-87-479-499

E-mail: [email protected]

Fogadóóra:
hétfő: 8-11h, 13-15h;
szerda: 8-11h, 13-15h;
péntek 8-12h;


Alapító okiratok:

Közös hivatal alapító okirat

Megállapodás közös hivatal létrehozásáról

1/2012. (XII. 20.) polgármesteri határozat

Szentantalfa körjegyzőség megszűntető okirat

Zánka körjegyzőség megszüntető okirat


Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet

A településképi arculati kézikönyv (TAK) elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg.

A TAK olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a településképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a településképi jellemzőket, az egyes önálló településkarakterbe tartozó településrészek arculati jellemzőit és értékeit.

A TAK szöveges és képi formában javaslatokat tesz a minőségi formálásra, továbbá a településképhez illeszkedő elemek alkalmazására az építkezéseknél. Bemutatja a településképhez illeszkedő építészeti, tájépítészeti, zöldfelületi elemeket, jó példákat, és irányt mutat az építésekhez, környezetalakítási tevékenységekhez. A követendő jó példák bemutatásával közérthetően, magyarázó ábrákkal mutatja be a település egyes jellegzetes részeinek értékes építészeti és arculati stílusjegyeit.

A fentieknek megfelelően elkészült a település teljes közigazgatási területére kiterjedő Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a képviselő-testület elfogadta a kézikönyvön alapuló településkép védelméről szóló rendeletet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településképi rendeletet, valamint a benne foglalt előírásokat 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


Településképi arculati kézikönyv:

Arculati kézikönyv


Településképi rendelet:

Településképi rendelet


alsodisz