Közérdekű adatok - Óbudavár közadatkereső

Templomfelújítás • Projekt információk:

 • Az Óbudavári Alapítvány 2009 decemberében határozott úgy, hogy támogatási kérelmet nyújt be az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülethez az 1836-ban épült óbudavári Szent Márton római katolikus templom külső felújítására. A döntést követően meglehetősen rövid idő állt rendelkezésre a pályázati dokumentáció összeállítására, de a feladat sikeresen megoldásra került, hiszen 2011 júniusában támogató határozatot vehettünk kézhez. A pályázati dokumentáció összeállítása, annak koordinálása, benyújtása Hollósy Szabolcs munkáját dicséri, a tervek Gyabronka Dóra közreműködésével készültek. A támogató határozat megérkezése előtt már egyeztetéseket kezdeményeztük Jordanits Anettel, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársával, valamint jeleztük a templommal kapcsolatos jövőbeli eseményeket a Veszprémi Érsekség felé, akik hozzájárulásukat adták a munkálatok megkezdéséhez. Az építési engedélyhez szükséges szakértői vélemények beszerzése és a tervek egyes részeinek átdolgozása után 2011 novemberében megkaptuk a felújításra vonatkozó engedélyt. Az építési engedély birtokában pályázat került kiírásra a kivitelező kiválasztására, amely 2011 decemberében meg is történt és megbízásra került a Brevis Kft, akik 2012 januárjában el is kezdték a munkálatokat. A felújítás jelenlegi menetét Martinné Staszny Éva műemlék felügyelő kíséri figyelemmel. A projekt teljes befejezése, a templom átadása és megáldása 2012 nyarán várható.

  Az Óbudavári Szent Márton templom felújítása a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján, vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás jogcímre benyújtott támogatási kérelem alapján valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatás összege 15.106.786 Ft.

  logo logo2 logo3
 • Információk a templom állapotáról:

 • A több mint 175 éves műemlék templomnak nagy szüksége volt már a külső felújításra, mivel a falu leghangsúlyosabb elemeként eddig sajnos nem volt méltó önmagához. A jelenlegi projekt célja, hogy külsőleg teljesen megújuljon az épület és a későbbiekben lehetővé váljon a belső felújítása, restaurálása is.

  A torony kúpja erodálódott, a kereszt hiányosan állt, a néhány éve elvégzett statikai megerősítés nyomai csúnya sebekként látszottak az épületen. A templomon lévő két faragott kőváza közül az egyik leesett és eltört. Az eredetileg cserép fedésű tetőt a nyolcvanas években palára cserélték, az ablakok sem zártak már rendesen, ennek következtében nagyobb esők alkalmával a csapadékvíz befolyt a templomba. A templomkert gondozott volt ugyan, de rendezetlen, a talaj nem kiegyenlített és az akadálymentes bejutás sem volt biztosítható. A pályázat készítése során tervezésre került még egy megújuló energiával működő pelletkandalló, amely a sekrestyében került volna elhelyezésre, azonban a kémény építését és így a pelletkandalló beállítását a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nem engedélyezte.

  A projekt során visszaállításra kerül a templom eredeti külseje, a régi nyílászárók kicserélésre kerülnek új, fa ablakokra, a tető ismét cserépfedést kap, a templomba való bejutási útvonal akadálymentesítésre kerül, javul majd a csapadékvíz elvezetése, így várhatóan megszűnik atemplom vizesedése. A templomkertben pihenőhely kerül kialakításra, és zöldfelület növelés történik majd föld feltöltésével, terepegyengetéssel, bokrok, cserjék elültetésével.

  A templom épületének felújításával egy időben Bodor István kőszobrász-restaurátor által restaurálásra kerülnek a kővázák és a bejárat kő kapuja, Kovács István farestaurátor által pedig megújul az eredeti fa bejárati ajtó.

  Az elkészült felújítással községünk egyik figyelemre méltó műemléke, a falu összefogásának eredményeképp 1836-ban épült Szent Márton római katolikus templom ismét Óbudavár egyik ékessége lehet.

 • Fényképek a felújításról:

 • Adománygyűjtés:

 • Az Óbudavári Alapítvány a templom felújításához rendelkezésre álló források kiegészítésére, a jövőbeni, nem tervezett kiadások fedezésére adománygyűjtést szervezett, melyhez sokan csatlakoztak és reméljük névsoruk a jövőben még bővülni fog! Munkánkhoz nyújtott minden támogatást ezúton is nagyon köszönünk!

  Az eddig összegyűlt adományok összege 671.000 forint.

  Az Óbudavári Alapítvány számlaszáma, ahová az adományokat várjuk:
  73200134-10000630 Kinizsi Bank Zrt.

  Támogatóink névsora (2012. június 15-ig) az alábbiakban olvasható:

  Albert Ferenc
  Kövi Tibor
  Balatoncsicsói Plébánia Hivatal
  Láng Krisztina
  Bodor Ágoston
  Lányi Bence
  Bodor Antal
  Luzsicza Lajos Árpád
  Bodor János
  Máté Béla
  Brünyi Zsuzsanna
  Mohos Ottó
  Dr. Csernoch János
  Némethy Kornélia Éva
  Gyarmati Erika
  Óbudavár község Önkormányzata
  Gyarmati Károly
  Óbudavári Márton
  Hoffmann Antal
  Szabó Ferencné
  Horváth József
  Szarka Nándor
  Illés János
  Takácsné Smidák Éva
  Keller Imre
  Terebesi Albert
  Keller József
  Tokolics Gyula
  Koch Jánosné
  Tóth János
  Kollár Józsefné
  Veszprémi Érsekség
  Kovács Lászlóné
  Vida Imre
  Kőkúti József
  Vörösné dr. Kovács Ildikó
  Kövi Miklósné
  Weinhardt Józsefné


alsodisz